ฟิล์มกรองแสงvox

 
ผลิตด้วย "นาโนเทคโนโลยี" (Nano Technology)ที่สุกของฟิล์มกรองแสงลดความร้อนและปกป้องรังสี UV 400/UVA1 ได้ 100% (รายแรกของโลก) ลดความร้อน
(IR)ได้ 93% และ ลดความร้อนรวมจากแสงแดด (TSER) ได้ 86% ซึ่งนับได้ว่าเป็น ฟิล์มกรองแสงเพียงรายเดียวในปัจจุบัน
ที่มีคุณสมบัติดังกล่าว ด้วยเทคโนโลยีการผลิตฟิล์มเพื่อใช้ในสถานีอวกาศขององค์การ NASA
ซึ่งเป็นนวัตกรรมสูงสุดของโลก สามารถปกป้องอันตรายจากรังสี และความร้อนให้กับนักบิน และสิ่งมีชีวิตในสถานีอวกาศ ซึ่งไม่มีชั้นบรรยากาศช่วยปกป้องรังสี และความร้อนจากดวงอาทิตย์
 
เป็นฟิล์มหนึ่งเดียวที่สามารถลดความร้อนได้สูงสุด และยังสามารถปกป้องผู้ขับขี่หรือผู้โดยสารระหว่างการเดืนทางจากอันตรายของรังสี UV400/UVA1
ที่มากับแสงแดด ที่สามรถทะลุทะลวงผ่านกระจก ม่าน เข้ามาภายในรถยนต์ตลอดการเดินทาง ด้วยกระบวนการผลิตระดับนาโนเทคโนโลยี ก่อให้เกิด VOX UV 400 PRO สุดยอดฟิล์มกรองแสงสำหรับรถยนต์โดยเฉพาะ
 
โดยมีให้เลือกอยุ่ 2 Series น่ะครับ
 
LUXURY SERIES
นวัตกรรมฟิล์มชั้นสูงสำหรับยนตรกรรมหรู
ฟิล์มกรองแสงรายแรกของโลกที่สามารถป้องกันรังสี UV400/UV1
ได้ร้อย 100% และป้องกันความ้ร้อนรวมสูงสุด 86%
สามารถตัดแสงสีฟ้า (BLUE LIGHT CUT) ได้สูงสุด 70%ปกป้อง
ดวงตาขณะขับขี่ให้ทัศนวิสัยดีที่สุด
 
และ
LADY SERIES
นวัตกรรมฟิล์มชั้นสูงสำหรับยนตรกรรมหรู
ฟิล์มกรองแสงรายแรกของโลกที่สามารถป้องกันรังสี UV400/UV1
ได้ร้อย 100% และป้องกันความ้ร้อนรวมสูงสุด 86%
สามารถตัดแสงสีฟ้า (BLUE LIGHT CUT) ได้สูงสุด 70%ปกป้อง
ดวงตาขณะขับขี่ให้ทัศนวิสัยดีที่สุด